Certificat de înregistrare

ATENȚIE! TREBUIE să-și perfecteze certificat de înregistrare cetățeni UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, România, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia).  
 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze certificat de înregistrare cetățeni ROMÂNI (dacă dețineți certificatul de cetățenie română și/sau certificatului de naștere românesc și/sau pașaportului românesc). Veți perfecta buletin provizoriu la Brașov.
 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze certificat de înregistrare cetățeni non-UE.
 

Sunteți cetățean al unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și doriți să stați mai mult de 3 luni pe teritoriul României? Atunci trebuie să vă înregistrați rezidența la fomațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți.

Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene și membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul României în mod dependent/independent în aceleași condiții ca și cetățenii români (pe baza unui contract individual de muncă, contract de detașare, aviz, etc.).

Pentru obținerea certificatului de înregistrare/cărții de rezidență trebuie să prezentați, la formațiunile teritoriale ale IGI din județul în care locuiți, o serie de documente, în funcție de scopul șederii în România:

Studii:

  • cerere tip;
  • carte de identitate sau paşaport (original şi copie);
  • documente care atestă faptul ca este înscris la o instituție de invăţământ acreditată;
  • dovada mijloacelor de întreţinere;
  • dovada asigurării de sănătate cu exceptia persoanelor care se incadrează la art.213 alin.(1) lit. a) din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este nevoie să aveți tot timpul la dumneavoastră certificatul de înregistrare. Este obligatoriu să vă înregistrați, s-ar putea să primiți o amendă de la 25 la 50 de lei dacă nu respectați această procedură, dar nu puteți fi expulzat din acest motiv.

 

Sursa:  https://igi.mai.gov.ro/cetatenii-din-statele-ue-see/

 

Această pagina a fost actualizată la data de 10-08-2022.