Viza

 ATENȚIE! TREBUIE să-și perfecteze viză cetățeni non-UE (Rep. Moldova, Ucraina etc). 

 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze viză cetățeni UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia). Veți perfecta certificat de înregistrare la Brașov.
 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze viză cetățeni ROMÂNI (dacă dețineți certificatul de cetățenie română și/sau certificatului de naștere românesc și/sau pașaportului românesc). Veți perfecta buletin provizoriu la Brașov.
 
Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox). 

Acte necesare:
 
 • formularul de cerere completat integral (cu majuscule) şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu (http://eviza.mae.ro/ro_home);
 • paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;
 • buletin de identitate si fisa de insotire (original si copie simpla);
 • 2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
 • asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata vizei;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică (https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=b60f9e3e-8405-4535-aeba-015b54423588#);
 • dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar.
 • certificat de naştere
 • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei și Cercetării, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi (puteți solicita prin e-mail: international.office@unitbv.ro sau tel: +40268477384)
 • dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii (dupa caz)
 • dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză (străinii bursieri ai statului român (BUGET CU BURSA), precum şi cei de etnie română nu sunt obligaţi să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere)
 • încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României (dacă străinul este minor).

Toate documentele se vor prezenta în original şi fotocopie (XEROX) sau copie legalizată. Prezentarea actelor false implică un refuz definitiv şi sistematic.

Pentru depunerea dosarelor de viză rămâne valabilă programarea prin intermediul portalului http://eviza.mae.ro/ro_home

Consulatul României la Chişinău:

 

Consulatul General al României în Bălţi:

        Adresă de e-mail utilizată de Consulatul General NUMAI pentru legătura cu autoritățile locale din țara de reședință. La această adresă de e-mail NU se furnizează informații consulare.

 • E-mail call-center (informații consulare pentru cetățeni români): contact@informatiiconsulare.ro

  În cererea de informații se precizeaza orașul și provincia de rezidență, pentru a primi informații consulare specifice în funcție de zona geografică.

 

Consulatul General al României la Cahul:

        Adresă de e-mail utilizată NUMAI pentru legătura cu autoritățile locale din țara de reședință. La această adresă NU se furnizează informații consulare.

 • E-mail call-center (informații referitoare la serviciile consulare ) : contact@informatiiconsulare.ro

  În cererea de informații se precizeaza orașul și provincia de rezidență, pentru a primi informații consulare specifice în funcție de zona geografică.
 
 

 

Sursa: https://chisinau.mae.ro/

Această pagina a fost actualizată la data de 10-08-2022.