Permis de şedere

ATENȚIE! TREBUIE să-și perfecteze permis de ședere cetățeni non-UE (Rep. Moldova, Ucraina etc). 
 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze permis de şedere cetățeni UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, România, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia). Veți perfecta certificat de înregistrare la Brașov.
 
ATENȚIE! NU TREBUIE să-și perfecteze permis de şedere cetățeni ROMÂNI (dacă dețineți certificatul de cetățenie română și/sau certificatului de naștere românesc și/sau pașaportului românesc). Veți perfecta buletin provizoriu la Brașov.
 

După intrarea în România trebuie să obtineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de ședere (obținerea permisului de ședere) pentru studii trebuie să depuneți urmatoarele documente:

 • cerere
 • documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
 • scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de ședere;
 • adeverința eliberată de instituția de învătământ prin care fac dovada ca sunt înscrisi la studii la o instituție de învătământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma învățământ de zi, inclusiv participarea la cursuri de doctorat, în baza aprobării ministerului de resort (puteți solicita prin e-mail: international.office@unitbv.ro sau tel: +40268477384);
 • dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni (Bursierii statului roman (buget cu bursa) nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere);
 • dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
 • adeverința medicală (Dispensarul studențesc - complexul Memo  str. Memorandului, nr. 43, căminul 10, tel.: 0751990430);
 • taxe (Bursierii statului roman sunt scutiți de plata taxelor consulare, a permisului de ședere).

 

Neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de şedere în România stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere şi se sancţionează cu amendă:

 • de la 400 lei la 700 lei, în cazul unei şederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de şedere;
 • de la 600 lei la 1000 lei, în cazul unei şederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de şedere;
 • de la 800 lei la 1200 lei, în cazul unei şederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de şedere. 

 

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI BRAȘOV

 

Sursa: https://igi.mai.gov.ro/permis-de-sedere/

Această pagina a fost actualizată la data de 10-08-2022.