Despre noi 
Asociația Tinerilor Basarabeni din Brașov (ATB Brașov) este o organizație apolitică și nonprofit având ca scopuri principale promovarea valorilor și tradițiilor basarabene, reprezentarea drepturilor, respectiv libertăților studenților și elevilor basarabeni din  Brașov.
  Viața Studențească 
Dincolo de concentrarea resurselor pentru propria formare profesională, viața de student presupune și o dimensiune culturală, implicare în viața comunității prin acțiuni de voluntariat, dar și spirit de competiție.
  UniTBv și ATB în comunitate
Prin relația noastră strânsă cu instituții din domenii diverse, studenții pot participa la programe de practică și internship. Planul de învățământ al acestor programe este conceput împreună cu specialiștii acestor companii.
  Diversitate în educație
Aproximativ 20000 de studenți studiază în cele 18 facultăți ale Universității Transilvania din Brașov, în care se derulează programe de studii de licență și programe de masterat, în toate domeniile fundamentale: științe inginerești, științe umaniste, științe sociale, științe exacte, medicină, arte, educație fizică și sport.